Skolens afdelinger

Links

Velkommen til Louiseskolen

Louiseskolen er en specialskole med 4 afdelinger:

C-afd. – Først og fremmest for børn og unge der er diagnosticeret inden for autismespektret,
afdelingen har til huse på Christiansfeldvej.

V-afd. - Først og fremmest for børn og unge der er diagnosticeret inden for ADHD spektret,
afdelingen har til huse i Vonsbæk.

L-afd. - Først og fremmest for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder,
afdelingen har til huse på Louisevej.

Stevelt-afd. for børn og unge med omfattende følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Administrationen har til huse på Louisevej. Der er SFO på hhv. Louisevej og Christiansfeldvej.

Du kan finde mange flere oplysninger på denne hjemmeside, hvor du også kan læse mere om vores målgruppe og vores måde at arbejde på.